ЗЭЭЛ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Өнөөдрийн байдлаар Монголд хэдэн хэдэн зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл бий. Энэхүү 3 хэсэг бүхий өгүүлэл нь эдгээр зээлийн бүтээгдэхүүнүүд болон тэдгээрийн эрсдлийн талаарх ерөнхий мэдээллийг хүргэх юм. 1-р хэсэг          Зээлийн бүтээгдэхүүний төрлүүд